MUFIS, s.r.o. - webstránky prevádzkované spoločnosťou Mufis s.r.o.

Mufis s.r.o.

Sídlo: 943 01 Štúrovo, Hlavná 30

IČO: 46160582, DIČ: 2023258083, IČ DPH: SK2023258083
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddieli Sro, vložka 28940/N

Štatutár: Ing. Mikuláš Gyetven

Mufis s.r.o. kontakty:

Tel.: +421 036-3700014, e-mail: info@mufis.sk

Slovenské webstránky:

Predaj kancelárskych potrieb, e-shop - Protex.sk

Stránka pre štúdium španielčiny - Lenguar.com

Účtovný program a faktúry online pre účtovníkov, sro a živnostníkov - Mufisdata.sk

Magyar nyelvű honlapok:

Szlovák cégalapítás, könyvelés, online számlázó - Mufis.sk

Szlovák cégalapítás, könyvelés, székhelyszolgáltatás - Mufis-szlovakceg.hu